Raty kredytu i oprocentowanie

1__20_.jpg Każdy kredyt wiąże się z ratami, które, co oczywiste, trzeba spłacać w terminie z odsetkami, które są naliczane przez bank w ramach wyznaczonych rat. Bank nie będzie kontrolował sposobu, w jaki kredytobiorca wyda pieniądze, ale jasno określić sposób, w jaki kredyt ten będzie spłacał. Klient dostaje harmonogram spłat wraz z wysokością rat podlegającym warunkom, na które klient wyraził zgodę. Wejdź na portalbankowy.info/ żeby wybrać naprawdę dobry kredyt gotówkowy.

Należy zapoznać się z tymi warunkami, zanim podejmie się decyzję.

Raty równe i malejące

Istnieją dwa rodzaje rat, które bank proponuje dla swoich klientów. Raty równe, jak łatwo się domyślić, są stałe przez cały okres trwania kredytu. Są one więc niezależne od kwoty, która pozostała do spłacenia. W danej racie zawiera się kwota zadłużenia jak i odsetek, który naliczył sobie bank. Według powszechnych zasad z początku spłaca się więcej odsetek, a mniej kapitału, a dopiero w późniejszych miesiącach spłacania kredytu proporcje ulegają odwróceniu.

Raty malejące, co jest równie oczywiste, jak powyższy przypadek, maleją wraz z upływem czasu spłacania kredytu. Przez cały okres spłacania zadłużenia w każdej racie zawiera się taka sama kwota spłacanego kapitału oraz odsetki, które naliczył bank. Różnica polega na tym, że odsetki ulegają zmianie, ponieważ z każdą ratą odlicza się je od pomniejszonej kwoty, która ulega zmniejszeniu wraz ze spłacaniem.

Raty malejące są o wiele korzystniejsze, ponieważ kapitał zostaje spłacony szybciej, a to od wysokości kapitału zostają naliczane odsetki. Jeśli kredytobiorca szybciej spłaci większą część kapitału, automatycznie zmianie ulegną odsetki. Oprocentowanie stałe i zmienne

Przy pożyczce ważne jest oprocentowanie kredytu. Jest to cena samego kredytu, czyli kwotę jaką zażąda bank za samo udzielenie kredytu.

Oprocentowanie stałe nie ulega zmianie przez cały okres spłaty kredytu. Będzie ono więc zawsze tak wysokie, jak określono to w umowie.

Oprocentowanie zmienne stanowi połączenie marży banku, czyli elementu stałego, niezmiennego oraz punktu odniesienia, na jakim się opiera. Może to być oprocentowanie na rynku międzybankowym lub międzynarodowym. Wraz ze zmianami na rynku klient otrzymuje nowy harmonogram spłat wraz z nową wysokością rat.