LIBOR, WIBOR I EURIBOR.

1__22_.jpg Można wyróżnić kilka stóp procentowych jakie używane są w bankach. Z tych ciekawszych warto wspomnieć o stopie procentowej LIBOR, WIBOR i EURIBOR. Każda z nich związana jest z innymi instrumentami finansowymi.

LIBOR.

Wysokość referencyjna oprocentowania depozytów oraz kredytów na rynkach międzybankowych w Londynie nazywa się LIBOR. Stawki tej stopy wyznacza się dla kilku walut. Są nimi dolar amerykański, frank szwajcarski, euro, funt szterling i jen. Stopa ta stosowana jest w przypadku pożyczek jakie brane są na okres jednego dnia, jednego tygodnia, jednego miesiąca, dwóch i trzech miesięcy, na pół roku i na okres jednego roku. Wielkość LIBOR wyznacza się na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowani jakie podają banki, które należą do panelu stopy LIBOR. Z puli tych oprocentowani wyrzuca się oprocentowanie najwyższe i najniższe. LIBOR wyznacza się w granicach godziny 11 czasu uniwersalnego. Jest to stawka transakcyjna, która ma za zadanie informować po jakiej stopie na rynku londyńskim dany bank byłby w stanie pożyczyć swoją walutę.

WIBOR.

Na polskim rynku międzybankowym referencyjna wysokość oprocentowania kredytów nosi nazwę WIBOR. W tym przypadku wylicza się ją na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowani jakie podają największe banki jakie mamy w Polsce. Muszą one jednak być członkami panelu WIBOR. Odrzuca się najwyższe i najniższe wielkości tak jak w przypadku panelu LIBOR. Banki mają za zadanie podać stawkę oprocentowania po jakiej byłyby w stanie pożyczyć swoje pieniądze innemu bankowi. Taka kwota podawana jest w każdym dniu roboczym o godzinie jedenastej. Jest to również stawka transakcyjna. Kredyty w tym panelu mogą być zawierane na jeden dzień, zwany inaczej kredytem ON, na tydzień SW, na dwa tygodnie 2W, na miesiąc 1M, na trzy miesiące 3M, na pół roku 6M, na dziewięć miesięcy 9M oraz na rok 1Y.

EURIBOR.

EURIBOR jak wskazuje nam już sama nazwa wiąże się ze strefą euro. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów oraz depozytów właśnie na rynku międzybankowym należącym do strefy euro. Stawki wyznacza się dla pożyczek branych na okres 1 i 2 tygodni, na okres od 1 do 9 miesięcy oraz na okres jednego roku. Wyznacza się go na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowania jakie są podawane przez wybrane banki rynku międzybankowego w strefie euro.