O czym trzeba pamiętać przy zabezpieczaniu kredytów?

Bank analizuje dokładnie ciągłość dochodów potencjalnego klienta, a jednocześnie sprawdza, czy kredytobiorca wniesie do umowy wartościowe zobowiązania. Bankom komercyjnym zależy z reguły na maksymalnej płynności zabezpieczenia. Blokada środków na rachunku osobistym to jedna z najbardziej płynnych form zabezpieczenia umowy kredytowej. W przypadku nieruchomości natomiast jest trudniej ze sprzedażą. Bank poświęca więcej czasu na obsługę. Zabezpieczenie kredytów przyjmuje wiele ciekawych form. W artykule poznasz najważniejsze czynniki do zabezpieczenia własnych interesów.

Optymalizacja zdolności kredytowej do średnich warunków kredytu

Przyjmuje się, że zabezpieczenie charakteryzuje się wartością wyższą od podstawowej kwoty kredytu wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi. Kredyt na 100 000 złotych w Polsce wymaga najczęściej zdolności w granicach 200 000 złotych. To duży problem dla osób bez majątku trwałego, bez nieruchomości. Banki komercyjne obsługują nawet klientów ryzykownych, ale jednocześnie zaufanych z potwierdzoną historią dochodów na rachunek osobisty. Wtedy po prostu dochodzi do podpisania weksla in blanco. To forma zabezpieczenia dostępna z reguły dla wiarygodnych klientów. Na rynku parabankowym nie warto wnosić nigdy do niewielkiej umowy kredytowej bardzo dużego zabezpieczenia, ponieważ każdy problem z płynnością to ryzyko rozwiązania zobowiązania przez pożyczkodawcę. Jeżeli kredytodawca wychodzi z umowy, wtedy spłacasz kredyt wraz z odsetkami, a to nie wszystko. W przypadku niewywiązania się z podobnej odpowiedzialności masz do czynienia z rozpoczęciem procesu windykacyjnego, z licytacjami komorniczymi, z ogromnymi stratami czasu i pieniędzy. Klient indywidualny w banku komercyjnym, a nawet w firmie pożyczkowej odpowiada z reguły praktycznie całym majątkiem osobistym. Nieco inaczej wygląda sytuacja ze spółkami prawa handlowego, gdzie dochodzi do ograniczenia zabezpieczeń do kapitału spółki, a nie właścicieli.

Ustanowienie zabezpieczenia to dodatkowy koszt

Musisz wiedzieć, w jaki sposób ustanowić zabezpieczenie i czy poniesiesz dodatkowe koszty procedury. Zazwyczaj wszystkie koszty ustanowienia zabezpieczenia przenosi się bezpośrednio na kredytobiorców. Prawo bankowe dokładnie wskazuje na najpopularniejsze zabezpieczenia w umowach kredytowych.