Tag - EURIBOR.

Kanał wpisów

LIBOR, WIBOR I EURIBOR.

1__22_.jpg Można wyróżnić kilka stóp procentowych jakie używane są w bankach. Z tych ciekawszych warto wspomnieć o stopie procentowej LIBOR, WIBOR i EURIBOR. Każda z nich związana jest z innymi instrumentami finansowymi.

LIBOR.

Wysokość referencyjna oprocentowania depozytów oraz kredytów na rynkach międzybankowych w Londynie nazywa się LIBOR. Stawki tej stopy wyznacza się dla kilku walut. Są nimi dolar amerykański, frank szwajcarski, euro, funt szterling i jen. Stopa ta stosowana jest w przypadku pożyczek jakie brane są na okres jednego dnia, jednego tygodnia, jednego miesiąca, dwóch i trzech miesięcy, na pół roku i na okres jednego roku. Wielkość LIBOR wyznacza się na podstawie średniej arytmetycznej oprocentowani jakie podają banki, które należą do panelu stopy LIBOR. Z puli tych oprocentowani wyrzuca się oprocentowanie najwyższe i najniższe. LIBOR wyznacza się w granicach godziny 11 czasu uniwersalnego. Jest to stawka transakcyjna, która ma za zadanie informować po jakiej stopie na rynku londyńskim dany bank byłby w stanie pożyczyć swoją walutę.

Kontynuuj czytanie...